AC Sensor Dashboard

airco well® sensoren -
gør det usynlige synligt.

Måler forureningen af airconditionluften i bilen.

Atemluft im Auto

Usundt indeklima i bilen? Det ser vi desværre alt for ofte.

Skadelige mikroorganismer i bilens klimaanlæg påvirker passagerernes helbred. airco well®-sensoren* måler den mikrobielle forurening af bilens indeklima ved hjælp af vores innovative tretrins-teknologi. Målingen tager ikke længere end tre minutter og kan foretages som en del af et årligt eftersyn. Regelmæssig rengøring af klimaanlægget er den eneste måde at fjerne og forebygge forurenende stoffer på - for et rent og sundere indeklima i bilen.

Lav målerapporter til dine kunder.

Selektiv måleproces

airco well®-sensoren er udviklet i samarbejde med eksterne institutioner som bifa Umweltinstitut, og er specielt beregnet til brug i forbindelse med bilers klimaanlæg og kan ikke sammenlignes med de traditionelle luftkvalitetssensorer på markedet.

airco well®-sensoren måler usynlige forureninger i luften fra klimaanlægget. I en meget selektiv proces registrerer den de skadelige mikroorganismer i luften, som ofte findes i bilens kabine.


Sensoren er tilgængelig på flere certificerede airco well®-værksteder:

  • Patenteret tretrins-teknologi
  • Måler den mikrobielle forurening af luften i bilens kabine
  • Resultatet er tilgængeligt på tre minutter

Du kan finde firmwaren til airco well®-sensoren her:

Report Belastung AC

Overblik over måleresultater

Efter målingen vil du få indblik i forureningsniveauet i bilen

Målingerne er tydeligt opsummeret på én samlet side:


  • Først måles forureningsniveauet i bilen før rengøringen med airco well®.
  • Dernæst måles forureningsniveauet i bilen efter rengøringen med airco well®.
  • På baggrund af målingerne vil du også få en anbefaling på hvornår næste rengøring bør foretages

Forureningsniveauet i bilen før og efter rengøring med airco well®

airco well®-sensoren - en allround-løsning

Måleresultater på bare tre minutter

Få indblik i forureningsniveauet på bare tre minutter - det svarer til at brygge en god kop kaffe.

Selektiv måleproces

Specialprodukt som er specifikt udviklet til brug i bilers klimaanlæg og kan derfor ikke sammenlignes med de traditionelle luftkvalitetssensorer på markedet.

Hurtigt tilgængelige måleresultater

Du modtager måleresultater og anbefalinger til fremtidige rengøringer.

Sundt indeklima i bilen

Kun regelmæssig rengøring af klimaanlægget med airco well® sikrer et rent og sundt indeklima i bilen.

*airco well®-sensoren - vores seneste innovation

TUNAP har revolutioneret rengøringsbranchen i over 20 år. airco well®-sensoren er den seneste innovation i sortimentet og er i øjeblikket i den afsluttende testfase.

Efter flere års udviklingsarbejde undersøger vi i øjeblikket airco well®-sensorens anvendelighed og pålidelighed i hverdagen hos bilforhandlere og autoværksteder på de internationale bilmarkeder. Al kontakt i forbindelse med sensoren skal foregå på: sensor@aircowell.com